Telefoonnummer

06 - 47116940

E-mail

info@indefleur.nl

In de Fleur is opgericht door Karin Ploegh

“Als je goed kijkt en voelt, vind je in je eigen voedingsbodem precies wat jij nodig hebt om tot bloei te komen – alles is er al.”

Lees ook dit mooie gedichtje dat goed aansluit bij bovenstaande zin.

Ik geloof…

  • … dat alles wat je nodig hebt om jouw leven te leven al aanwezig is
  • … dat zelfliefde en compassie de basis is voor alle gewenste verandering
  • … dat jouw levensweg helder wordt door aandacht te hebben voor het bewuste én onbewuste brein

Bij In de Fleur…

  • … mag je helemaal jezelf zijn
  • … wordt geluisterd naar wat jíj wilt
  • … gaan we samen op ontdekking

Voor wie

In de Fleur is er voor:

  • Kinderen, jongeren en ouders die vragen hebben op het gebied van gedrag, opgroeien, opvoeden en ontwikkelen. Zie de pagina Jeugd voor meer informatie over met welke vragen over jeugd je terecht kunt bij In de Fleur.
  • Volwassenen die vragen hebben op bijvoorbeeld het gebied van zelfwaardering, relaties, stress, belemmerende patronen/gewoontes en overtuigingen. Zie de pagina Volwassenen voor meer informatie over met welke vragen je als volwassene terecht kunt bij In de Fleur.


Meer dan praten alleen

We weten steeds meer over de grote rol van ons onbewuste. Er is zoveel meer in ons gaande dan dat waar we ons op dit moment bewust van zijn. Zie het als een grote boom waarbij de wortels zich diep en breed onder de grond verspreiden. Niet zichtbaar maar van groot levensbelang! Bij In de Fleur maak ik gebruik van die enorme capaciteit en wijsheid van het onbewuste door (ook) technieken in te zetten die hier op aansluiten. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan het gebruik van spel, ervaringsoefeningen, verbeelding, tekenen, systemisch werk, (symbolische) verhalen en meer. Lees op de pagina Jeugd of Volwassenen meer over de verschillende methodieken.

Over mij als psycholoog en coach

Van kleins af aan heb ik een fascinatie gehad voor ‘mensen’. Mezelf niet uitgezonderd 🙂 Ik kan me mijn eigen vragen nog herinneren; ‘Hoe kan het dat ik de enige ben die de de wereld vanuit mijn perspectief ervaart?’, ‘Wat nu als mama plotseling dood gaat?’, ‘Hoe komt het dat ik zo met mijn ogen knipper?’, ‘Voel ik het goed dat er spanning is tussen sommige familieleden?’.

Studie en werk

Op mijn 17e ging ik op mezelf wonen en psychologie studeren. Na mijn afstuderen heb ik op verschillende plekken werkervaring opgedaan, met als rode draad ‘de (psychologische) ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen’. Ik heb psychologisch onderzoek gedaan, kinderen begeleid, lesgegeven op de universiteit en op hoge scholen. Steeds meer ging de focus naar de begeleiding van diegenen die vastlopen in het persoonlijke leven en/of school, studie of werk.

Bijscholingen en opleidingen

Vele bijscholingen heb ik gevolgd op het gebied van speciale onderwijsbehoeften, leer -en gedragsproblemen, kortdurende therapie, oplossingsgericht werken.

Een grote verrijking is de opleiding tot Holistisch Therapeut geweest, die ik in 2014 heb gevolgd. Een holistisch therapeut maakt gebruik van energetisch werk, visualisaties, systemisch werk en lichaamswerk.

Daarnaast hebben de opleidingen en trainingen in Speltherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), ReAttach, Ander Leven, NLP, systemisch werk en Live The Connection mij geïnspireerd in mijn werkwijze.

Lees op de pagina Jeugd of Volwassenen meer over de verschillende methodieken en therapievormen.

Manier van werken

Als psycholoog en coach werk ik met methodieken die snel en simpel werken en tegelijkertijd de diepere lagen bereiken waar het echt om gaat. Mijn doel is om (niet langer dan nodig) naast de ander te lopen, waar we door te ontdekken, proberen, verwerken en te dromen nieuwe mogelijkheden vinden.

De afgelopen jaren heb ik een mooie combinatie weten te maken van manieren van werken die bij mij passen, zichtbare resultaten bewerkstelligen en recht doen aan de mens als geheel.

Om in termen van groeien en bloeien te spreken: er is altijd een reden waarom groei of bloei stagneert. De kunst is te (her)ontdekken wat er nu nodig is. Soms is het nodig te zaaien, bemesten, verpotten of te snoeien. Soms is er behoefte aan meer licht of juist (eerst) schaduw. Samen kijken we wat werkt en nodig is om (weer) tot bloei te komen.