Telefoonnummer

06 - 47116940

E-mail

info@indefleur.nl

Contact

Karin Ploegh

info@indefleur.nl

06-47116940

Marktplein 5, 6971AA, Brummen

Klik hier om In de Fleur op Google Maps te bekijken

Bedrijfsgegevens

KVK: 67228585

AGB code persoonlijk: 94104896

AGB code praktijk: 94066498

Tarieven

Een uur bestaat uit 45 min gesprekstijd en 15 min voorbereidings- en administratietijd.

In de Fleur hanteert een uurtarief van € 105,-

Een (telefonisch) kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten is kosteloos.

Wachttijd

In de Fleur werkt op dit moment met een wachtlijst. Er is momenteel een wachttijd van ongeveer 3 maanden (afhankelijk van uw beschikbaarheid) voor de start van een traject.

Kwaliteit

Nederlands Instituut voor Psychologen (beroepsvereniging), lidnummer: 140012

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), lidnummer: 100026700

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk graag van jouzelf en hoop ik dat wij in een gesprek met elkaar tot oplossingen kunnen komen. Wil of kun je de klacht niet bespreekbaar maken met mij, of wens je onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kan je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg waar In de Fleur haar klachtenregeling heeft ondergebracht. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Zie deze flyer voor meer informatie. Gaat het om volwassenenzorg dan valt dit onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz) en gebruik je dit reglement. Gaat het om jeugdzorg, dan valt dit onder de Jeugdwet en gebruik je dit reglement. Ook kan je contact opnemen met mijn beroepsvereniging (NIP).

Privacy

In de privacyverklaring van In de Fleur word je geïnformeerd over hoe In de Fleur zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Je wordt gevraagd om bij aanmelding de privacyverklaring door te lezen en op het aanmeldformulier voor gelezen en akkoord te tekenen. Hier vind je de privacyverklaring.

Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van In de Fleur.

Meldcode

Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling doorloopt In de Fleur, in goed overleg met ouders en hun kind, de stappen van de Meldcode. Zie video: Meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling. Per 1 januari 2019 maakt het Afwegingskader van de Beroepsvereniging (NIP) daar bovendien onderdeel van uit.

Aanmelden

Aanmelden – momenteel alleen kinderen tot en met 12 jaar – kan door dit aanmeldformulier in te vullen. Natuurlijk kan ter afstemming ook eerst contact opgenomen worden via bovenstaande contactgegevens.

Belangrijk: Bij de aanmelding van jeugdigen is het verplicht dat elke ouder met gezag toestemming geeft voor behandeling. In de Fleur gaat er vanuit dat ouders de toestemming al besproken hebben voordat er wordt aangemeld. Bij vragen hierover kan vooraf contact worden opgenomen met In de Fleur.

Vergoedingen

Jeugd

In de Fleur is heeft een raamovereenkomst met de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst en Apeldoorn. Voor sommige gemeenten geldt een maximum, dus aannemen van cliënten is altijd in overleg. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorg door de gemeente (bij jeugd) heb je een verwijzing van een (huis)arts of van het wijkteam van de gemeente nodig. Het is ook mogelijk om zonder verwijzing aan te melden, de kosten zijn dan voor eigen rekening. Het maakt dan niet uit in welke gemeente je woont.

Volwassenen

Voor volwassenen zijn helaas geen vergoedingen mogelijk. Aanmelden kan zonder verwijzing.

Afzeggen

Indien je een afspraak wilt afzeggen, dien je dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Sessies waarop je niet verschijnt en waarvoor je niet op tijd hebt afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) worden in rekening gebracht. Hiervoor geldt een uurtarief van €95,-.

Verwijsindex

Jeugdzorgverleners die een contract hebben met de gemeenten worden verplicht zich aan te sluiten bij de Verwijsindex. De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij een kind/gezin. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om het kind/gezin zo goed mogelijk te helpen. Zie www.multisignaal.nl voor meer informatie.