Telefoonnummer

06 - 47116940

E-mail

info@indefleur.nl

In de Fleur biedt kinder- en jeugdtherapie –momenteel voor kinderen tot en met 12 jaar– en daarnaast ouderbegeleiding.

Ik geloof dat er voor elk gedrag een goede reden is. Door te kijken naar de reden áchter (lastig) gedrag, wordt de werkelijke behoefte van het kind gezien waardoor het betreffende gedrag vaak niet meer nodig is. Dit geeft rust en openingen voor alternatieven met de daarbij behorende, vaak fijnere, gedachten en gevoelens.

Met welke vragen naar In de Fleur?

Kinderen en jongeren kunnen terecht met vragen over bijvoorbeeld:

 • hoofd- en buikpijn
 • eet- en slaapproblemen
 • zich terugtrekken
 • somberheid
 • angsten
 • veel ruzie maken
 • agressief gedrag
 • pesten en gepest worden

Als ouder kan je vragen hebben over:

 • de manier van opvoeden
 • het gedrag van je kind; druk, boos, bang
 • de gevolgen van echtscheiding
 • welbevinden van je kind (op school)

En dan?

Allereerst overleggen we telefonisch of jouw vraag past bij In de Fleur. Als dat zo is, dan maken we een eerste afspraak. In deze afspraak nemen we tijd om met elkaar kennis te maken. Ik vind het erg belangrijk dat we een goed gevoel bij elkaar hebben, want een van de belangrijkste factoren voor een succesvol traject is de klik en vertrouwensband tussen therapeut en cliënt.

Vervolgens spreken we af aan welke doelen er gewerkt wordt en op welke manier en welke termijn. Ook spreken we af wanneer we samen evalueren om te bekijken of we op de goede weg zijn.

Er zijn verschillende methodieken die ik inzet. Je kunt dan denken aan (een combinatie van): Speltherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), oplossingsgericht werken, ReAttach, (trauma)verwerkingsverhalen, het PrOP-model, hulpverlening bij ouder-kind interacties, systemisch werk (familieopstellingen) en ouderbegeleiding.

Direct aanmelden kan via deze knop:

Hieronder vind je een korte beschrijving van de genoemde methodieken.

Speltherapie

“Spel is de taal van kinderen. Speltherapie is dan ook een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.” (Bron: www.speltherapie.net).

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) wordt gezien als een relatief nieuwe behandelvorm, maar de eerste onderzoeken naar de werking ervan gaan terug tot 1984. Met ACT leren kinderen: naar hun gedachten en gevoelens kijken; dat het leven soms echt niet leuk is en dat daar rotgevoelens en -gedachten bij horen; dat wie ze zijn, losstaat van dat wat ze over zichzelf denken en daardoor voelen. Ze leren omgaan met tegenslagen die het leven soms biedt. Tegelijkertijd gaan kinderen bepalen wat ze echt belangrijk vinden in het leven en gaan ze experimenteren met gedrag: uitproberen wat je leuk vindt en wat niet. (Bron: dit artikel op de website van het NIP)

EMDR

uitleg volgt

Oplossingsgerichte therapie

Dit is een vorm van hulpverlening die is gericht op het benutten van sterke kanten en hulpbronnen, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar oplossingen in plaats van problemen. Het is een kortdurende en resultaatgerichte methode die zowel bij kinderen en jongeren als bij volwassenen is toe te passen. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld dit artikel.

ReAttach

ReAttach is een kortdurende en prettige therapievorm die je helpt de negatieve ervaringen uit je verleden en het effect hiervan op je huidige leven, achter je te laten. Het zorgt ervoor dat de relatie met jezelf, de mensen waar je om geeft en de wereld om je heen, niet meer gekleurd wordt door oude patronen en overlevingsstrategieën. Er ontstaat rust, ruimte en overzicht. Tijdens de interventie zelf hoef je niet te praten. Dat is fijn als je moeilijk woorden kunt vinden voor wat er speelt bij je. Of als het te beladen voelt. Of als je juist al zo vaak verteld hebt wat je dwars zit. De eenvoud en directheid van de methode heeft het effect dat je hoofd letterlijk ‘opgeruimd’ voelt, je meer jezelf bent en je lichaam kan ontspannen. (Bron: de ReAttach Academie). Ook bij ouderbegeleiding wordt ReAttach ingezet. Immers, ouders en kinderen vormen samen de (complexe) gedragingen en gevoelens die als lastig of zorgelijk ervaren worden. Daarom is de combinatie van ReAttach bij ouders en kinderen erg krachtig.

(Trauma)VerwerkingsverhalenWRITEjunior

Voor sommige kinderen is het heel fijn als belangrijke gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt, of ze dit nu nog bewust herinneren of niet, in een verhaal worden opgeschreven en verteld. Op die manier kan uitleg plaatsvinden, het kind kan begrijpen waar sommige nare gevoelens vandaan komen en leren dat het niet zijn of haar schuld is. Dit geeft rust en biedt mogelijkheden voor verdere verwerking. WRITEjunior is:

 • kortdurend
 • aangepast aan de leeftijd van elk kind
 • kleinere kinderen vinden het prettig dat gebruik wordt gemaakt van tekeningen
 • oudere kinderen vinden het gebruik van de computer prettig
 • het is voor ouders en kind heel duidelijk is wat er gebeurt tijdens de therapie
 • na afloop heeft het kind een belangrijk document om te bewaren en na te lezen
 • de effectiviteit van WRITEjunior is wetenschappelijk onderzocht

Bron: de website van WRITEjunior.

Hulpverlening bij ouder-kind interacties

Bij problemen in de interactie en communicatie tussen ouder(s) en kind bied ik gerichte activiteiten aan, met een speels en voor het kind plezierig karakter. Kinderen kunnen hierdoor meer vertrouwen leren ontwikkelen in de ouder(s), beter leren luisteren en de ouder(s) beter leren volgen. Ouders leren hierdoor beter hoe zij signalen van hun kind kunnen duiden en hoe zij op een gerichte wijze aandacht kunnen geven aan hun kind. Bij oudere kinderen wordt de manier van werken vanzelfsprekend aangepast aan de leeftijd en belevingswereld.

Ouders die door onderlinge conflicten in veel strijd zijn verwikkeld, adviseer ik eerst een mediation-traject elders te volgen, alvorens hun kind aan te melden voor hulp. 

Ouderbegeleiding

Als een kind in behandeling komt bij In de Fleur, vinden er standaard ook oudergesprekken plaats. Hierin wordt besproken welke thema’s van ouders mogelijk meespelen bij het probleem(gedrag) dat door of bij het kind ervaren wordt. In deze gesprekken is er ruimte om stil te staan bij de zorgen die jij als ouder hebt. Handvatten voor het omgaan met deze zorgen of bepaald gedrag, horen daar vanzelfsprekend bij. ReAttach (zie hierboven) is een methodiek die ik ook vaak inzet bij ouderbegeleiding.

Familieopstelling als onderdeel van ouderbegeleiding

Zo ongeveer alle ouders gunnen hun kind(eren) alle geluk en plezier van de wereld, maar voor sommige kinderen is het leven best of zelfs heel ingewikkeld.

Als kinderen of jongeren gedragsproblemen vertonen of ziek worden, lichamelijk of geestelijk, dan is dat vaak een reactie op iets in het familiesysteem. Waarschijnlijk speelt er iets in de diepte wat jouw kind, vanuit liefde, zichtbaar maakt. Dit gebeurt geheel onbewust. Hoe vervelend gedrag ook ervaren kan worden, blijkbaar is het heel belangrijk dat iemand gaat zien wat er in de diepte, in het familiesysteem speelt.

Je kan het kind zien als een alarmbelletje van het systeem. En hoe meer (bij wijze van spreken) geprobeerd wordt het alarm uit te zetten, hoe harder het moet gaan rinkelen om duidelijk te maken dat er in de diepte iets belangrijks aangekeken dient te worden.

Aan de hand van een opstelling kan gekeken worden wat er in de diepte speelt. Dit is geen ‘magic pill’, maar het kan wel inzicht geven en zorgen voor een helende beweging.

Daarnaast vraagt het ook de bereidheid van jou/jullie als ouder om zelf de blik naar binnen te richten en in de spiegel te kijken. Het beste wat je voor je kinderen kan doen is aan jezelf werken en heel goed voor jezelf zorgen. Want als jij goed voor jezelf zorgt dan hoeft je kind dat niet voor jou te doen. En is het vrij om te spelen en zijn leven te leven.